lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

"แจกแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและ ต่างประเทศ พฤษภาคม 2561 (1 - 10)"

เจ้าของร้าน

"แจกแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน

สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง ทั้งใน และ

ต่างประเทศ พฤษภาคม 2561  (1 - 10)"

 

1.  การสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลทำได้ประมาณกี่แบรนด์ต่อปี

               ตอบ =  300 แบรนด์ต่อปี ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน   

2.  แรงงานไทยในต่างแดน มีจำนวนเท่าไร อยู่ที่ไหน และนำรายได้กลับประเทศเท่าไร

               ตอบ จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2561 รวม 159,888 คน แบ่งเป็น

กลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียใต้ 115,920 คน (มากที่สุดคือ ไต้หวัน 73,058 คน)

กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 33,943 คน (มากที่สุดคือ อิสราเอล 26,533 คน)

กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และอื่นๆ 8,341 คน (มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา 1,551 คน)

กลุ่มประเทศแอฟริกา 1,684 คน (มากที่สุดคือ แอฟริกาใต้ 676 คน)

รายได้ที่คนไทยทำงานในต่างประเทศส่งกลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560 รวมทั้งหมด 125,688 ล้านบาท

รายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561

มกราคม 12,205 ล้านบาท

กุมภาพันธ์ 13,376 ล้านบาท

มีนาคม 13,451 ล้านบาท

3.  การพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) รวมถึงการเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีตำแหน่งให้บริการประชาชนกี่จุด

ตอบ =  40,000 จุดในเดือนสิงหาคม รวมทั้งจะยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอปพลิเคชันบอกข้อมูลบริการ จากนั้นในเดือนตุลาคมจะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และในเดือนมกราคม 2562 เปิดใช้ระบบ Citizen Feedback ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

4.  ป.ป.ท. เปิดเผยผลสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ลุยตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบกี่จังหวัด

               ตอบ =  76 ศูนย์ฯ พบทุจริต 67 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจำนวน189 ราย วงเงิน 264 ล้านบาท

5.  3 พฤษภาคมของทุกปี องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดให้เป็นอะไร

               ตอบ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)

6.  เลขาธิการ UN เตือนความเสี่ยงเกิดสงคราม หากทรัมป์ ทำอะไร

ตอบ คว่ำข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

7.  ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลใดที่ค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด โดยไม่ต้องถ่ายเลือดเป็นครั้งแรกของโลก

ตอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8.  สาธารณสุขเตือนคนทำงานกลางแดด ผู้ป่วยจำนวนกี่กลุ่มที่เสี่ยงเสียชีวิตจากโรคลมแดด

ตอบ 6 กลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรคนี้ได้ง่าย ได้แก่ ผู้ที่ทำงานหรือกิจกรรมกลางแดด เช่น ออกกำลังกาย กรรมกร ก่อสร้าง เกษตรกร เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง คนอ้วน ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์ของโรคลมแดดตั้งแต่ปี 2557-2559 มีผู้ป่วยประมาณ 2,500-3,000 รายต่อปี 

9.  รัสเซียจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่เท่าไหร่ของทุกปี

ตอบ =  เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี 19969 พฤษภาคมของทุกปี ณ จัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโก เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ (Victory Day) ที่กองทัพโซเวียตมีชัยเหนือกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 1945

10.  เพราะเหตุใดราคา “วานิลลา  วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในขนมหวานประเภทต่างๆ โดยเฉพาะไอศกรีม จึงเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าราคาทองคำ 1 บาท (ราคาวานิลลาในอังกฤษอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ (ราว 19,000 บาท) เกือบเทียบเท่าทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5% ที่ราคาขายอยู่ที่บาทละ 19,750 บาท ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2561)

ตอบ =  มาดากัสการ์ เอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา หนึ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกวานิลลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 75% ได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2017 ที่ผ่านมา

11.  สกายวอล์กที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ คือเส้นทางใด

ตอบ =  ทางเดินยกระดับ (สกายวอล์ก) เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอุดมสุขกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

บางนา ระยะทาง 1,740 เมตร

12.การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ครั้งที่ 8 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาประเด็นถ่ายโอนงานที่ไม่ใช่งานตำรวจแท้ออกไปให้องค์กรอื่นที่มีความพร้อม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอะไรบ้าง

               ตอบ =  1. งานจราจรทั้งหมด และการรักษาความสงบ ให้เป็นภารกิจของท้องถิ่นทั่วประเทศ

ภายในระยะเวลา 10 ปี

 

2. งานอำนวยความสะดวกในการจราจร งานกวดขันวินัยจราจร และงานบังคับใช้กฎหมายจราจร เฉพาะความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้โอนให้ท้องถิ่นภายในระยะเวลา ดังนี้ สำหรับเมืองพิเศษ อาทิ กทม. และเทศบาลนคร ให้โอนภายใน 2 ปี สำหรับเทศบาลเมือง ให้โอนภายใน 3 ปี ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นไปตามกำลังความสามารถ

13.  กองบังคับการตำรวจจราจรเตรียมนำกล้อง เลนเชนจ์ตามโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้ามมาใช้แล้ว เริ่มใช้จริงวันแรกในวันที่เท่าไหร่

ตอบ  9 พฤษภาคม 2561

14.  ประชากรในวันใดของญี่ปุ่น ที่ลดต่ำลงเป็นปีที่ 37 ติดต่อกัน

ตอบ  ประชากรเด็ก อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้จำนวนประชากรเด็ก (ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี) ลดต่ำลงอย่างมากเป็นปีที่ 37 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 1981 จากข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารครั้งล่าสุด พบว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรเด็กเพียง 15.53 ล้านคน (เด็กผู้ชาย 7.95 ล้านคน เด็กผู้หญิง 7.58 ล้านคน) ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 170,000 คน จากประชากรทั้งหมดราว 123 ล้านคน

15.  ตำแหน่งที่เรียกกันว่า แม่บ้านของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. คือตำแหน่งใด

ตอบ  ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคือ นายอำพล วงศ์ศิริ

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม)

16. มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561 คือใคร 

ตอบ  พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์เจ้าของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

17.  SMART อสม. คือ ........

ตอบ =   เป็นแอปพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือที่กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ อสม. ค้นหาข้อมูล เพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ช่วยให้ปฏิบัติงานในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

18.  SMART อสม. ทำอะไรได้บ้าง

               ตอบ =     1.  รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง จากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

                              2.  อสม. ส่งข้อมูลการทำงานให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับได้อย่างรวดเร็ว

                              3.  เชื่อมโยงการทำงานระหว่าง อสค, - อสม. – ทีมหมอครอบครัว

19.  อสม. 4.0 คืออะไร

               ตอบ =     1.  มีทักษะด้านดิจิทัล

                              2.  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

                              3.  มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

                              หาข้อมูลและเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ เช่น            

                              -  แอป “ SMART ROU รู้เรื่องยา”

                              -  เฟซบุ๊ค ไลน์            

20.  ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์กับคูเวตแย่ลงมากยิ่งขึ้น เมื่อประธานาธิบดี โรดริโก ดูแตร์เต ของฟิลิปปินส์ประกาศที่เมืองดาเวา ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อ 29 เมษายนนี้ว่า ห้ามชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปรับจ้างเป็นแม่บ้านในประเทศคูเวต จากเดิมประกาศเป็นการชั่วคราวนั้น แต่กลายเป็นการห้ามเด็ดขาดถาวรแล้ว ความบาดหมางครั้งนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ตอบ =     จากกรณีที่เกิดคดีฆ่าแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์หมกถังแช่แข็งในคูเวตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

21.  มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีอะไรบ้าง

ตอบ =     1. กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะให้ส่งเสริมแก่ผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เมืองอัจฉริยะซึ่งต้องลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่รองรับระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ เช่น Fiber Optic, Public Wifi ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Open Data Platform) และต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะพื้นฐานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energyและ

2.ส่งเสริมแก่ผู้ที่จะมาพัฒนาระบบอัจฉริยะในด้านต่างๆ ซึ่งต้องพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ด้านจาก 6 ด้านข้างต้น โดยทั้ง 2 กิจการนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี (มูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

22.  มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการพัฒนาเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง

ตอบ =     1. หากลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) หรือ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 13 ปี

2.หากลงทุนในพื้นที่นิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) นอกพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 12 ปี

23.  นักวิชาการด้านพลังงานคาดราคาน้ำมันโลกพุ่งสุดอยู่ที่เท่าไหร่

ตอบ = ไม่เกิน 80 เหรียญต่อบาร์เรล

24.  ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายวิสาหกิจชุมชนฉบับใหม่ ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี

 ตอบ =   1 ปี

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

25.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สั่งเพิ่มครู กทม. จากเดิม 229 อัตรา เป็นกี่อัตรา

ตอบ =    1,000 อัตรา

26.  ผู้ประกาศช่อง 7 กราบขอโทษออกอากาศ เนื่องจากเหตุการณ์ใด

ตอบ =    นำเสนอประเด็นข่าวพระเถระ 5 รูป ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัด แต่เกิดความผิดพลาดทางทีมงานได้เสนอภาพพระผิด จากภาพพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร เป็นภาพพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้น

27.  เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2018 จากการจัดอันดับของ QS Quacquarelli Symonds คือเมืองใด

ตอบ =    กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อันดับที่ 2 คือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  อันดับที่ 3 คือ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กรุงเทพฯ อยู่อันดับที่ 54 จาก 101 เมืองทั่วโลก

28.  ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ 45 หมายจับ พ.ต.ท. สันธนะ ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง กับพวกอีก 10 คน ในข้อใด

ตอบ =    ข้อหากรรโชกทรัพย์จากกรณีการเก็บค่าคุ้มครองที่ตลาดใหม่ดอนเมือง

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

29.  ใครคือผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               ตอบ =    ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

30.  คดีเปรี้ยวฆ่าหั่นศพ ศาลตัดสินว่าอย่างไร

ตอบ =    ยกฟ้องข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยศาลพิพากษาให้ นางสาวปรียานุช โนนวังชัย หรือเปรี้ยว จำเลยที่ 1 นางสาวกวิตา ราชดา หรือเอิร์น จำเลยที่ 2 และนางสาวอภิวันทน์ สัตยบัณฑิต หรือแจ้ จำเลยที่ 5 จำคุกตลอดชีวิต แต่จำเลยทั้งสามรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โดยเปรี้ยว และเอิร์นเหลือจำคุก 34 ปี 6 เดือน ส่วนแจ้จำเลยที่ 5 จำคุก 33 ปี 9 เดือน นายวศิน นามพรหม หรือนิว จากจำคุก 33 ปี 4 เดือน ลดโทษเหลือ 23 ปี 4 เดือน 20 วัน  ขณะที่จำเลยที่ 3 นางสาวจิดารัตน์ พรหมคุณ หรือเบนซ์ จำคุก 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา

31.  ประเทศเดียวที่มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับคนต่างชาติ คือประเทศใด

               ตอบ =     สวิตเซอร์แลนด์ (อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถจบชีวิตของตัวเองได้ภายใต้การช่วยเหลือทางการ                   แพทย์ นับตั้งแต่ปี 1942 แต่จะต้องเป็นไปโดยไม่เป็นการเห็นแก่ตัวและทิ้งภาระต่างๆ ไว้ให้กับ

               คนที่อยู่ข้างหลัง)

32.  องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าค่ามาตรฐานไขมันทรานส์ในอาหารมีได้สูงสุดไม่เกิน กี่กิดลกรมต่อหน่วยบริโภค

ตอบ =     0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค จึงจะไม่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งจากการทดสอบโดนัทรสช็อกโกแลต 13 ยี่ห้อในประเทศไทย มีเพียง 5 ยี่ห้อที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่

 

คริสปี้ครีม (Krispy Kreme Doughnuts ช็อกโกแลต ไอซ์ เกลซ) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2067 กรัม

ต่อชิ้น

เฟลเวอร์ ฟิลด์ (Flavor Field โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0824 กรัมต่อชิ้น

เบรดทอล์ค (BreadTalk โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2029 กรัมต่อชิ้น

แด๊ดดี้ โด (Daddy Dough ดับเบิ้ล ช็อค) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0729 กรัมต่อชิ้น

แซง-เอ-ตัวล (Saint ETOILE โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.1272 กรัมต่อชิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

 

33.  ทางการเกาหลีเหนือจะเริ่มต้นขั้นตอนการรื้อถอนฐานทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ปุงเกรี (Punggye-ri) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แถบหุบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและอยู่ห่างจากพรมแดนประเทศจีนไม่ถึง 160 กิโลเมตร เมื่อไหร่

ตอบ =     ในช่วงวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

34.  IoT คืออะไร

ตอบ =     IoT : Internet of Things (บางทีเรียก IoE : Internet of Everything) หรือ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งหมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ

สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร

อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

35.  ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายแรกของไทยที่จะเริ่มเปิดให้บริการ IoT ในเชิงพาณิชย์ คือเครือข่ายใด

               ตอบ =     เอไอเอส (AIS)

36.  ริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN  ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ใดในจำนวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็น 22.93% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด มูลค่ารวมกว่า 2.1 พันล้านบาท

ตอบ =     บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

37. ตู้ไปรษณีย์แบบ “ iBox” คืออะไร

ตอบ =     iBox  คือตู้ล็อกเกอร์ที่สามารถนำจ่ายพัสดุให้แก่ผู้รับ โดยมีระบบตรวจสอบยืนยันความถูกต้องด้วยรหัสผ่าน (One time password หรือ OTP) และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 28 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถใช้บริการง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ได้แก่

     1. แจ้งผู้ฝากส่งให้จ่าหน้าถึงผู้รับที่ตู้ iBox ที่จะรับพัสดุ

     2. รอรับข้อความ SMS ยืนยันจากทางไปรษณีย์ไทย

     3. เข้าไปรับพัสดุที่ตู้ iBox ด้วยการเสียบบัตรประชาชนและกดรหัส OTP ที่ได้รับ ซึ่งผู้รับบริการต้องมารับ พัสดุภายใน 48 ชั่วโมง โดยหากเกินกำหนดพัสดุจะถูกนำกลับมารอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง

38.  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ เลือกมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใดขับขี่ร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

 

 ตอบ =   Yamaha FJ-09 รถบิ๊กไบค์ขนาด 900 ซีซี 

39.  การประชุมคณะกรรมการ Cyber Security ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบทั้งหมดกี่เรื่อง

ตอบ =    4 เรื่องคือ กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงและความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน, แนวทางการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของประเทศ และแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Standard Operating Procedure: SOP), แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะเร่งด่วน และแนวทางการจัดตั้ง Cybersecurity Agency (CSA) ทำหน้าที่หน่วยประสานงานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั่วคราว เพื่อให้ความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

40.  ผู้นำประเทศที่อายุมากที่สุดในโลกคือใคร

               ตอบ = มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ด้วยวัย 92 ปี

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-6 จากทั้งหมด 6 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม176,315 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด108,454 ครั้ง
เปิดร้าน7 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

0836794888
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านโหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ แนวข้อสอบ กพ. แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วย สอบ ภาค ก
เบอร์โทร : 0836794888
อีเมล : thai4563@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก