lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

"แจกแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและ ต่างประเทศ มีนาคม 2561 (11 - 20)"

เจ้าของร้าน

"แจกแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ

การเมือง ทั้งในและ ต่างประเทศ มีนาคม 2561

(11 - 20)"

 

41.  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำเป็นงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินเท่าไหร่

ตอบ  1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน วงเงิน 4,600 ล้านบาท

42.  เหตุใด ต้นนนทรีหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 ต้น  จึงถูกตัด

ตอบ  อิตาเลียนไทยบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ที่ได้รับสัมปทานการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นผู้ลงมือตัด กลายเป็นเหตุลุกลามจากโซเชียลมีเดีย นำไปสู่การเรียกร้อง และตั้งคำถามต่อการจัดการ ต้นไม้ใหญ่ในเมือง

43.  วันช้างไทย คือวันที่เท่าไหร่

ตอบ  วันที่ 13 มีนาคม เริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

44.  พลเมืองอเมริกันใช้อะไรเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ  จากเหตุการณ์  ความรุนแรงจากการใช้ อาวุธปืนในสหรัฐฯ

ตอบ  นำรองเท้าของเด็กที่เสียชีวิตจากการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและเหตุกราดยิงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 7,000 คู่ มาจัดวางในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมชูแคมเปญ #NotOneMore เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิครอบครองปืนของพลเมืองสหรัฐฯ

45.  สตีเฟน ฮอว์คิงคือใคร

ตอบ  นักฟิสิกส์และนักจักรวาลวิทยาผู้อุทิศตนให้กับการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับจักรวาลและกาลเวลา รวมถึงค้นหาคำตอบของทฤษฎีสรรพสิ่งที่ริเริ่มโดยไอน์สไตน์ โดยหนึ่งในผลงานโดดเด่นของฮอว์คิงคือ การศึกษาทฤษฎีหลุมดำที่สร้างชื่อให้กับเขา  แต่สิ่งที่ทำให้ฮอว์คิงตราตรึงอยู่ในใจของคนทั่วโลกตลอดมา ไม่ใช่แค่เพียงผลงานวิชาการที่มีคุณูปการต่อโลกมากมายเท่านั้น แต่เป็นความมุ่งมั่น อุตสาหะ และความไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา แม้ว่าเขาจะป่วยเป็นโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis หรือ ALS ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างปกติ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก และทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติก็ตาม

46.  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าในเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้นจำนวนเท่าไหร่

               ตอบ  38.42 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.29 แสนคน

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 8 หมื่นคน (จาก 37.68 ล้านคน เป็น 37.60 ล้านคน) ส่วนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.1 หมื่นคน (จาก 4.30 แสนคน เป็น 4.91 แสนคน)

47.  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษในช่วงสงกรานต์ 2561 เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว กี่เส้นทาง

ตอบ    2 เส้นทาง คือ

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บางฉาง ตอนกรุงเทพฯ-พัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา

2.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2561 รวมเป็นเวลา 8 วัน

48.  เทเรซา เมย์ ขีดเส้นตายรัสเซียชี้แจงภายในวันที่ 13 มีนาคม 61  ปมลอบสังหารสายลับสองหน้าในอังกฤษ ากรัสเซียไม่ให้คำตอบที่ฟังขึ้นแก่รัฐบาลอังกฤษ อังกฤษจะดำเนินการอย่างไร

ตอบ  อังกฤษจะสรุปสำนวนคดีนี้ว่าเป็นการใช้กำลังที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย  นอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังขู่ตอบโต้รัฐบาลรัสเซียด้วยมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้น โดยมาตรการเหล่านี้จะมีการอภิปรายและพิจารณาอนุมัติในสภาสามัญชนในวันที่ 14 มีนาคม 61  และพร้อมบังคับใช้ทันทีหากรัสเซียไม่ชี้แจงรายละเอียดที่น่าเชื่อถือเพียงพอ

49.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

 

ตอบ     เป็นแนวคิดของในหลวง พระราชทานมากว่า 30 ปี (พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  “...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗) ) ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบ ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม  นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

 

50.  ภายหลังจากที่รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธที่จะชี้แจงปมลอบสังหารนายเซอร์เก สกรีปอล อดีตสายลับสองหน้าชาวรัสเซีย ที่ทำงานให้รัฐบาลอังกฤษ พร้อมบุตรสาว ที่บริเวณศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซอลส์บรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ของอังกฤษ ตัดสินใจอย่างไร

 

ตอบ  นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ของอังกฤษ ประกาศ Persona non grata สั่งขับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียทั้งหมด 23 คนกลับประเทศ และยกเลิกกำหนดการที่จะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งยังระบุด้วยว่า ราชวงศ์อังกฤษจะไม่เสด็จฯ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางปีนี้อย่างแน่นอน  โจนาธาน อัลเลน ทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติยังระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวชี้ชัดว่า รัสเซียละเมิดข้อตกลงในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีที่ร่วมลงนามและให้สัตยาบันตั้งแต่ปี 1993 และปี 1997 ตามลำดับ

 

ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการณ์ประณามการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษ พร้อมระบุว่า มาตรการตอบโต้ของรัฐบาลรัสเซียจะตามมาอีกในไม่ช้า

 

51.  พุทธะอิสระ-แกนนำ กปปส. ชุด 2 ถูกอัยการสั่งฟ้องในคดีใด

 

ตอบ  ในคดีร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่การกระทำในความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือความไม่สงบในราชอาณาจักรฯ, มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ และข้อหาอื่นๆ จากการร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ระหว่างปี 2556-2557 มาส่งฟ้องต่อศาลอาญา

 

52.  พรรคการเมืองใด พร้อมประกาศส่งเทียบเชิญ พล.อ. ประยุทธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค

ตอบ  พรรคพลังประชารัฐ( ผู้จัดตั้งพรรคมี พ.อ. สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร (ตท.12) ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชารวมอยู่ด้วย)

53.  กองทัพเมียนมาเข้ารุกคืบบุกยึดที่ดินบริเวณใดเพื่อใช้สร้างฐานทัพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ภายในองค์กรทั้งถนนและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งขยายขอบเขตและเพิ่มจำนวนมากขึ้นนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

ตอบ =     หมู่บ้านของชาวโรฮีนจาที่เคยถูกเผาขับไล่จนวอดวาย ส่งผลให้ชาวโรฮีนจาในพื้นที่ใกล้เคียงต้องออกจากพื้นที่ไปหาที่อยู่อาศัยใหม่

 

54.  ก.ล.ต. คุมเข้มธุรกิจใด เสนอให้มีระบบครบวงจร ห้ามจ่ายส่วนแบ่งที่ปรึกษา

ตอบ =   Wealth Advice for All ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ เข้ามาเป็นผู้ให้บริการแนะนำและวางแผนทางการเงินแก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีเงินลงทุนโดยไม่จำกัดการบริการเพียงเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ที่มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น

55.  กระแสที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อปรากฏภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างเรียงรายขณะกำลังก่อสร้าง ดูขัดแย้งกับผืนป่าสีเขียวที่รายรอบอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อาคารและสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นของใคร แล้วเหตุใดต้องมาสร้างในป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์

ตอบ  โครงการก่อสร้างบ้านพักและอาคารชุดของข้าราชการตุลาการ จังหวัดเชียงใหม่

นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2549 ตามมาตรา 5 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ ปี 2518

ดร.ทนง ทองภูเบศร์ เจ้าของแคมเปญรณรงค์ ขอให้ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 คืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ 143 ไร่

3 งาน 41 ตร.ว. ใน change.org ระบุว่าโครงการนี้สะท้อนให้เห็นกลไกของรัฐที่ผิดเพี้ยน และแสดงความกังวลถึงระบบนิเวศที่อาจจะถูกทำลาย จนทำให้สิ่งแวดล้อมในเชียงใหม่เลวร้ายลงในอนาคต

56.  ครม.เห็นชอบเดินหน้าผลักดัน ให้สถานที่ใดของประเทศไทย เป็นมรดกโลกอันดับต่อไป

               ตอบ  พระธาตุพนม

57ธนาคารระดับโลกอย่าง HSBC เปิดเผยว่า รายได้ของลูกจ้างหญิงในองค์กรแตกต่างจากผู้ชายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ  29% ตอกย้ำความไม่เท่าเทียมโลกธุรกิจ

58.  กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดตัวธุรกิจใหม่ คืออะไร

ตอบ  ‘KADE’ นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการ K PLUS ดันแฮชแท็ก #รู้ใจRightNow พร้อมใช้งาน KADE ได้ภายในสิ้นปี61

59.  เครือข่าย Sustainable Development Solutions Network ภายใต้องค์การสหประชาชาติ จัดให้ประเทศใดเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

ตอบ ฟินแลนด์ แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างนอร์เวย์ ประเทศจากแถบสแกนดิเนเวียด้วยกัน โดยมีคะแนนความสุข 7.632 คะแนน ตามมาด้วยนอร์เวย์, เดนมาร์ก, ไอซ์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ติดท็อป 5 จากหัวตารางประจำปีนี้ ซึ่งแทบจะเป็นประเทศหน้าเก่าที่เคยได้แชมป์มาแล้วเกือบทั้งหมด ไทยอยู่อันดับที่ 46

60.  วันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้ปล่อยตัว กี้ร์-อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หลังศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฎีกา ในคดีใด

ตอบ  คดีบุกการประชุมอาเซียน ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวงเงินประกัน 2,200,000 บาท พร้อมข้อกำหนดห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

61.  นายชัยภูมิ ป่าแส คือใคร

ตอบ  นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหู่  และประธานเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง  ถูกทหารใช้ปืนเอ็ม 16 ยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ด่านบ้านรินหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยอ้างว่าผู้ต้องหามียาเสพติดและจะขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ พยานในพื้นที่ระบุว่า ไม่เห็นภาพการต่อสู้ แต่เห็นการรุมทำร้ายร่างกายนายชัยภูมิโดยทหาร ผ่านไป 1 ปีคดียังไม่คลี่คลาย หลักฐานสำคัญคือภาพวงจรปิดสูญหาย

62.   ทางการเกาะบาหลี รีสอร์ต และสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างๆ ระบุ จะปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการโทรศัพท์มือถือชั่วคราว เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคมนี้ เนื่องจากสาเหตุใด

ตอบ  ตรงกับวันแห่งความเงียบ (Day of Silence) หรือวันนเยปิ (Nyepi Day) ที่ถือเป็นวันปีใหม่และวันหยุดของชาวบาหลีตามปฏิทินของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

63.  เกิดเหตุสะพานลอยที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างพังถล่มที่ไหนในสหรัฐฯ

ตอบ  ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา อินเตอร์เนชันแนล (FIU) ในเมืองไมอามีของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บอย่างน้อย 10 คน และมีรถยนต์ถูกทับเสียหายอย่างน้อย 8 คัน ส่วนสาเหตุของการพังถล่มยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบ

 

64.  คณะนักวิจัยในสหรัฐฯ พบน้ำดื่มบรรจุขวด 93% มีการปนเปื้อนของสิ่งใด

ตอบ  อนุภาคพลาสติก จากตัวอย่างน้ำดื่ม 11 ยี่ห้อใน 9 ประเทศ รวมถึงไทย โดยเฉลี่ยน้ำดื่มแต่ละขวดจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนปริมาณ 325 อนุภาคต่อลิตร น้ำดื่มบางขวดมีระดับความหนาแน่นของอนุภาคพลาสติกสูงถึง 10,000 อนุภาคต่อลิตร นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยตามข่าวยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดจากรายงานการศึกษาหรืองานวิจัยที่ระบุว่า การปนเปื้อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และทางองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ยังไม่ได้รับรองผลการศึกษาดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย อย. ได้กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบไปด้วยภาชนะบรรจุขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติก ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548

65.  หลัง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ไฟเขียวมาตรการล่าสุด เรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กจากทุกประเทศเพิ่ม 25% ซึ่งจะมีผลช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ มีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยบ้าง

ตอบ  ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าปริมาณส่งออกเหล็กของไทยไปยังสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง 2 แสนตัน หรือ 9% ของปริมาณเหล็กส่งออกทั้งหมดของไทย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นตลาดหลักในการส่งออกเหล็กหลักของไทย

               สิ่งที่น่าพิจารณาคือผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นน่าจะมีเหล็กจากกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจะถูกส่งออกมาทำตลาดในไทย โดยเฉพาะเหล็กกึ่งสำเร็จรูปจากรัสเซีย เหล็กเส้นจากตุรกี และลวดเหล็กจากจีน EIC อ้างว่าปัจจุบันประเทศไทยยังมีมาตรการป้องกันทางการค้าเพื่อปกป้องผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเหล่านี้ จึงต้องรอติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

66.  ญี่ปุ่นเตรียมแก้กฎหมายลดเกณฑ์อายุบรรลุนิติภาวะเป็น จากเดิม 20 ปี เป็นกี่ปี

ตอบ  18 ปี ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ในปี 2022 ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถจดทะเบียนสมรสและทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องรอการยินยอมจากผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตาม แม้จะบรรลุนิติภาวะที่อายุ 18 ปี แต่กฎหมายยังกำหนดห้ามไม่ให้บุคคลวัยหนุ่มสาวเหล่านี้สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นพนันจนกว่าจะถึงอายุ 20 ปี

67.  สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นอย่าง The Japan Times รายงานว่า ในปี 2017 ที่ผ่านมามีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากพบเจอเงินสดและสิ่งของมีค่าที่เจ้าของทำตกหล่นไว้โดยบังเอิญ ก่อนจะนำสิ่งของเหล่านั้นเข้ารายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของที่แท้จริงต่อไป โดยคิดเป็นเงินมูลค่ารวมเท่าไหร่

ตอบ  รวมกว่า 3.75 พันล้านเยน (ราว 1,100 ล้านบาท) ซึ่งปริมาณเงินสดที่สูญหายนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 2.1% จากปีก่อนหน้า โดยทั่วไปแล้ว ชาวญี่ปุ่นที่พบเจอเงินสดหรือสิ่งของมีค่าตกหล่นอยู่และตัดสินใจเข้ารายงานต่อทางการมีสิทธิ์ที่จะได้รับ 20% ของเงินที่พบจากเจ้าของ หากในกรณีที่เงินดังกล่าวไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับเงินคืนไปภายในระยะเวลา 3 เดือน ผู้พบเห็นสามารถอ้างสิทธิ์เหนือจำนวนเงินทั้งหมดที่ตนเคยพบได้ และหากในกรณีที่ผู้พบเห็นก็ปฏิเสธที่จะรับเงินดังกล่าว เงินจำนวนนี้ก็จะกลายเป็นเงินทุนที่จะใช้จ่ายภายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยปริยาย

 

68. คุมความเร็วเมืองสกลนคร ห้ามขับรถเกิน 60 กิโลเมตรต่อชม. มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

ตอบ   20 มีนาคม 2561  

กำหนดเส้นทางจำกัดความเร็วของรถทุกประเภท ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ดังนี้

 1. ถนนนิตโย (สายสกลนคร อุดรธานี) ช่วงที่ 1 จากสถานีบริการน้ำมัน (ปตท.)บ้านพังขว้างเหนือ ถึง สี่แยกบ้านธาตุนาเวง ให้ใช้ความเร็วของรถทุกประเภทไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. ถนนนิตโย (สกลนคร อุดรธานี) ช่วงที่ 2 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ถึงประตูเมืองสกลนคร กำหนดความเร็ว รถบรรทุก รถโดยสาร รถบรรทุกลากจูง รถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเว้น รถยนต์อื่นนอกจากระบุไว้ หรือรถจักยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. ถนนนิตโย (สกลนคร นครพนม) ช่วงที่ 3 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวงถึง สามแยกทางเข้าท่าอากาศยานสกลนคร ให้ใช้ความเร็วของรถยนต์ทุกประเภท ไม่เกิน 60 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

4. ถนนสุขเกษม (สกลนคร กาฬสินธุ์) ช่วงที่ 1 จากสถานีบริการน้ำมัน (ปตท.)ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถึง  สามแยกบ้านศรีวิชา ให้ใช้ความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

69.  บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก (JR West) เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงธีมใหม่ เป็นแบบใด Hello Kitty ให้บริการในเส้นทางซันโย ชินคันเซนที่เชื่อมระหว่างเมืองโอซาก้า และเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นสองเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น คาดว่าพร้อมให้บริการในฤดูร้อนปีนี้

ตอบ =   Hello Kitty ขบวนรถไฟจะถูกตกแต่งตัวโบสีชมพูแซมทอง ที่มีไอเดียซ่อนไว้ว่าริบบิ้นสีชมพูจะเป็นตัวเชื่อมผู้โดยสารเข้ากับเสน่ห์ในภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โดยมีไกด์นำทางเป็นแมวสุดน่ารัก ‘Hello Kitty’ ที่ใส่เครื่องแบบของ JR West มาทำให้การท่องเที่ยวครั้งนี้ของเราสนุกและมีสีสันขึ้น ให้บริการในเส้นทางซันโย ชินคันเซนที่เชื่อมระหว่างเมืองโอซาก้า และเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นสองเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น คาดว่าพร้อมให้บริการในฤดูร้อนปีนี้

70.  คำว่า แซ็ว และ คำว่า แซว คำใดผิด

               ตอบ =   ราชบัณฑิตฯ แจง คำว่า แซ็วเกิดจากการพิมพ์พจนานุกรมฯ ผิด ให้ใช้ แซวตามเดิม

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหยอกล้อ แซวกันเล่น ก็เขียนว่า แซวหรือจะเป็นแซววาที ก็เขียนว่า แซวรวมทั้ง แซวในคำว่า แซงแซว (นกแซงแซว) ตลอดจน แซวในคำว่า อีแซว (เพลงอีแซว) ก็เขียนว่า แซวทั้งสิ้น

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

71 พบระเบิดฝึกทิ้งจากอากาศกว่า 103 ลูก  ณ สถานที่ใดของประเทศไทย

ตอบ =  สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต เนื้อที่กว่า 9,981 ตารางเมตร ระเบิดที่พบเป็นชนิดฝึกทิ้งจากอากาศ แบบ BDU-33 ในลักษณะฝังดิน ลึกประมาณ 1.5 เมตร จำนวน 98 ลูก 5 หัว ความยาวลูกละฟุตครึ่ง น้ำหนักลูกละ 25 ปอนด์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรืออีโอดี ยืนยันว่าจากการตรวจสอบระเบิดดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้แล้ว เนื่องจากไม่มีชนวนและตัวดินปืน และเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไป

 

72.  ใครชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซีย

ตอบ =   วลาดิเมียร์ ปูติน คว้าชัยศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่ 4  หลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าปูตินมีคะแนนนำโด่งที่ 76% ทิ้งห่างอันดับ 2 พาเวล กรูดินิน คู่แข่งจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้เพียง 12% อย่างขาดลอย ขณะที่ผลการหยั่งเสียงนอกคูหา หรือเอ็กซิตโพล ปรากฏว่าปูตินกวาดคะแนนเสียงท่วมท้นที่ 76.3%

73.  เมนูช็อกโกแลตสุดพิเศษ ที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด ให้เป็นช็อกโกแลตที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ราคาชิ้นละกี่บาท

ตอบ =   ราคาชิ้นละ 9,489 เหรียญสหรัฐ (ราว 3 แสนบาท) แดเนียล โกเมส (Daniel Gomes) นักทำช็อกโกแลตพื้นเมือง ผลิตออกมาเพียงแค่ 1,000 ชิ้นเท่านั้น ภายในเทศกาลช็อกโกแลตที่เมืองโอบิโดส ของโปรตุเกส ช็อกโกแลตดังกล่าวเป็นรูปเพชร ห่อหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งสามารถรับประทานได้กว่า 23K พร้อมทั้งมีส่วนผสมของวัตถุดิบหายากอย่างหญ้าฝรั่น เห็ดทรัฟเฟิลขาว ผงทองคำ และวานิลลาจากประเทศมาดากัสการ์ นอกจากนี้ ยังถูกบรรจุอยู่ในกล่องรูปมงกุฎที่ประดับประดาด้วยคริสตัลจากสวารอฟสกี้กว่า 5,500 เม็ด

74.  การเจรจารอบใหม่ (Track 1.5 talks) ระหว่างสหรัฐอเมริกา เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ จะจัดขึ้นที่ประเทศใด

ตอบ =   ฟินแลนด์ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกประจำปีนี้

 

75.  หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างเข้มข้น ล่าสุด พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยผลการตรวจสอบพบว่า มีการทุจริตเพิ่มขึ้นเป็นกี่จังหวัด

ตอบ =   49 จังหวัด ซึ่งนอกจากศูนย์คุ้มครองค้นไร้ที่พึ่งแล้ว ยังตรวจพบการทุจริตในศูนย์นิคมสร้างตนเอง ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

76.  Shopping Paradise ที่ยังไปไม่ถึงของสนามบินสุวรรณภูมิ ทำได้หรือไม่ได้ทำ?

ตอบ =   ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวติดอันดับ 9 ของโลก และกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนสูงที่สุด รัฐบาลผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสรวงสวรรค์แห่งการช็อปปิ้งมาต่อเนื่อง แต่ความหลากหลายของสินค้าปลอดภาษีไทยกลับน้อยกว่าประเทศอื่น ภาคเอกชนเรียกร้องให้ท่าอากาศยานไทยทบทวนข้อกำหนดสัมปทานสัญญาใหม่ที่จะเปิดประมูลในปีนี้ เพื่อความเป็นธรรมและสร้างการแข่งขันที่สมดุล

 

77.  หลังจากที่เปิดตัวตุ๊กตา Barbie คอลเล็กชันใหม่ถึง 17 ตัว ในช่วงวันสตรีสากลที่ผ่านมา ล่าสุด Mattel บริษัทผู้ผลิตตุ๊กตา Barbie เปิดตัวสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นตัวแรกของโลก คือBarbie คอลเล็กชันใด

ตอบ =   เป็น Barbie คุณยายทวดตัวแรกของโลก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณยายทวดไอริส แอปเฟล (Iris Apfel) แฟชั่นนิสต้าวัย 96 ปี ที่ชัดเจนเรื่องสไตล์การแต่งตัว สีสันจัดจ้าน เครื่องประดับแบบฟูลออฟชันที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง

 

78.  EU หรือ Brexit โดย EU จะเปิดทางให้สหราชอาณาจักรสามารถเจรจาข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่นได้ นับตั้งแต่เริ่ม Brexit อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่

ตอบ =  ในวันที่ 19 มีนาคม 2019 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นกำหนดการที่กระบวนการ Brexit เสร็จสมบูรณ์

 

79.  เหตุใดประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ของฟิลิปปินส์ จึงยื่นหนังสือถึงยูเอ็น เรียกร้องให้นานาชาติลาออกจากการเป็นสมาชิกศาลอาญาโลก

ตอบ =   ไม่พอใจการทำงานของศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court: ICC) หลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โดยศาลอาญาระหว่างประเทศเริ่มตรวจสอบคดีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและอาชญกรรมแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ของผู้นำฟิลิปปินส์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงโดยรัฐพุ่งสูงกว่า 12,000 คน นับตั้งแต่ดูเตร์เตเข้ารับตำแหน่ง ดูเตร์เตได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรม ต่อนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเรียบร้อยแล้ว โดยมองว่า ศาลดังกล่าวไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน เป็นเพียงองค์กรที่มีสหภาพยุโรปคอยหนุนหลังเท่านั้น

80.  ประเทศใด เป็นเจ้าภาพจัดงาน CFA International Asia Cat Show 2018

ตอบ =   ประเทศไทยได้รับเลือกโดยสมาคมแมวโลก CFA ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งแรกในเอเชีย งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เลี้ยงแมวให้ได้รับการพัฒนาและเปิดเวทีการแข่งขันในระดับสากล

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-3 จากทั้งหมด 3 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม176,315 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด108,454 ครั้ง
เปิดร้าน7 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

0836794888
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านโหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ แนวข้อสอบ กพ. แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วย สอบ ภาค ก
เบอร์โทร : 0836794888
อีเมล : thai4563@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก