lnwshop logo

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร
หมวดหมู่ ข้อมูลกระทรวงต่างๆ
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 22 มี.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!


กรมศุลกากร
 

กรมศุลกากร
  เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีชื่อว่า "หอรัษฎากรพิพัฒน์"[3] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ 

ประวัติ

กิจการศุลกากรในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเรียกว่า "จกอบ" ต่อมาในสมัยอยุธยา ได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจเก็บภาษีขาเข้าเรียกว่า "พระคลังสินค้า"

ในยุครัตนโกสินทร์ ได้มีระบบการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า "ระบบเจ้าภาษีนายอากร" ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อค้าขายมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือมาเป็น "ภาษีร้อยชักสาม" โดยมีโรงเก็บภาษีเรียกว่า "ศุลกสถาน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 ได้มีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน และได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นกรมศุลกากร ที่มีบทบาทหน้าที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักสืบสวนและปราบปราม
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักตรวจสอบอากร
 • สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
 • สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักแผนและการต่างประเทศ
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 • สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
 • สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 • สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 • งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1-4

ด่านศุลกากร

ด่านศุลากร ในสังกัดกรมศุลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ด่าน[4] ดังนี้

 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากร จำนวน 11 ด่าน ได้แก่ อรัญประเทศ คลองใหญ่ จันทบุรี มาบตาพุด แม่กลอง ประจวบคีรีขันธ์ และสังขละบุรี
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 มีด่านศุลกากร จำนวน 10 ด่าน ได้แก่ ท่าลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ช่องเม็ก ช่องสะงำ และช่องจอม
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ทุ่งช้าง แม่สอด แม่สะเรียง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงดาว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มีด่านศุลกากร จำนวน 18 ด่าน ได้แก่ ชุมพร เกาะสมุย บ้านดอน ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต กันตัง วังประจัน สตูล ปาดังเบซาร์ สะเดา บ้านประกอบ เบตง บูเก๊ะดา สุไหงโก-ลก ตากใบ ปัตตานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสิชล
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รายพระนามและรายนามอธิบดีกรมศุลกากร

 1. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พ.ศ. 2422-2435
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช พ.ศ. 2436-2472
 4. พระยาสุพรรณสมบัติ (ทำการแทน) พ.ศ. 2460-2470
 5. พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471 (ทำการแทน) 2472-2476
 6. พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 (ทำการแทน) 2477-2478
 7. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478-2481
 8. นาวาอากาศเอกหลวงกาจสงคราม พ.ศ. 2481-2485
 9. นายจรูญ สืบแสง พ.ศ. 2485-2486
 10. ร้อยเอกพระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486-2487
 11. หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488-2489 และ 2490
 12. หลวงไพรัชธนกิจ (รักษาการ) พ.ศ. 2489
 13. พลเรือตรีสังกร สุวรรณชีพ (รักษาการ) พ.ศ. 2489-2490
 14. ขุนกาญจน์สุงกากร (รักษาการ) พ.ศ. 2490
 15. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ พ.ศ. 2490-2493
 16. พลตรีสวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493-2494
 17. ขุนสุนทรมาตยวงศ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2494
 18. พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล พ.ศ. 2494-2498
 19. พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498-2506
 20. นายบุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506-2508
 21. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508-2515
 22. นายสนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515-2516
 23. นายอำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516-2518
 24. นายชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518-2520
 25. นายนาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520-2523
 26. นายวิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523-2525
 27. นายไกรสีห์ จาติกวณิช พ.ศ. 2525-2529
 28. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529-2533
 29. ดร.อรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533-2536
 30. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536-2540
 31. นายปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
 32. นายสมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540-2543
 33. นายมานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543-2545
 34. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545-2547
 35. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547-2550
 36. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2550
 37. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550-2551
 38. นายอุทิศ ธรรมวาทิน พ.ศ. 2551-2552
 39. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2552
 40. นายสมชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2552-2553
 41. นายประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2553-2554
 42. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2554-2555
 43. นางเบญจา หลุยเจริญ พ.ศ. 2555-2556
 44. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ.ศ. 2556-27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 45. นายสมชัย สัจจพงษ์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 46. นายกุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


 แนวข้อสอบ กรมศุลกากร    http://xn----uwfaa5jvbndp3aq0bze1d.blogspot.com/
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ลูกค้าเลือกเป็น PDF หรือ ให้เรา ทำเป็นเล่มให้ได้ ราคาตามภาพนะคะ


เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว โปรดแจ้งมาทาง ไลน์ นะคะ รวดเร็วที่สุดคะ 
หมายเหตุ เราส่ง ข้อสอบเป็น ไฟล์ PDF ถึง 4 ทุ่ม คะ
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม176,315 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด108,454 ครั้ง
เปิดร้าน7 ธ.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561

0836794888
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านโหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ
โหลดแนวข้อสอบเข้างานราชการ แนวข้อสอบ กพ. แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วย สอบ ภาค ก
เบอร์โทร : 0836794888
อีเมล : thai4563@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก